Дистанційна школа “НОВА ГЕНЕРАЦІЯ” Київського університету імені Бориса Грінченка є структурним підрозділом Київського університету імені Бориса Грінченка. Школа є освітнім закладом, що реалізує освітні програми на трьох рівнях загальної середньої освіти.

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну школу Нова генерація

У своїй діяльності Школа керується:

 • Конституцією України
 • Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»
 • Державні стандарти повної загальної середньої освіти
 • Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України
 • Постанови Кабінету міністрів України:
  «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» від 30.09.2020 № 898
  «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів» від 13.09.2017 №684
  «Питання Єдиного державного веб-порталу цифрової освіти «Дія. Цифрова освіта» від 10.03.2021 № 184
  Накази Міністерства освіти і науки України:
  «Деякі питання організації дистанційного навчання» №1115 від 08.09.2020 р. (зареєстровано в міністерстві юстиції України №941/35224 від 28.09.2020 року)
  «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти»від 23.04.2019 № 536
  Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи» від 05.08.2016 № 944
  «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти» від 30.11.2020 № 1480
  “Деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні” від 28.03.2022 №274
  “Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного стану” Наказ МОН Лист Міністерства освіти і науки України від 29.03.2022 №1/3725-22
  Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2002 р. № 732. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0009-03.
  Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України
  13.03.2017 № 369.
  Наказ МОЗ «Про затвердження санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» від 25.09.2020 № 2205
  Листи МОН
  «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 08.04.2020 № 1/9-201.
  Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»),
  Статуту, колективного договору Київського університету імені Бориса Грінченка, що діє у межах їх повноважень та цього “Положення” іншими актами законодавства, Статутом Школи, а також внутрішніми документами Школи, що встановлюють правила, регламенти тощо.
  Відповідно до Листа МОН № 1/9-609 від 02.11.20 року «Щодо організації дистанційного навчання», дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання. Технології дистанційного навчання складаються з відповідних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
  До Школи зараховуються учні, які з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до ЗЗСО, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в ЗЗСО.
  Зарахування учнів до дистанційної школи здійснюється на позаконкурсній основі. Мережа класів (груп) Школи формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до кількості поданих заяв та дотримання умов для ефективного здійснення освітнього процесу. Зарахування учнів до Школи відбувається на підставі розпорядження директора Школи, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або інших законних представників)